Siit saavad meile lugusid otse saata need, kes end arvutimaailmas mugavalt tunnevad. 
Vastusekastid muutuvad suuremaks, kui venitada neid hiirega alumisest parempoolsest nurgast.
Võtke sülearvuti kaasa, kui lähete vanavanematega või naabrimemmede-taatidega juttu puhuma! 
Email again:
15. Kas mälestuste jutustaja lubab avaldada oma loo:
16. Kas soovite avaldada oma loo
Toetavad: Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 
Euroopa Liidu Kolmandate Riikide  Kodanike Integreerimise Fond