Millega Mäluvara tegeleb?

Me püüame soodustada Eestimaal elavate rahvuste vastastikust mõistmist sel teel, et korraldame väljaspool Eestit sündinud inimeste mälestuste kogumise aktsiooni.
Me usume, et siira huviga esitatud küsimused väljendavad lugupidamist vanema põlvkonna elukogemuse vastu.
Me loodame, et mälestuste kogumine annab paljudele eri põlvkondadest ja rahvustest inimestele võimaluse üksteisega suhelda ning oma head tahet väljendada.
Me teame, et kultuuriline mitmekesisus on meie rikkus, mida tasub ikka ja jälle endale teadvustada.

Keda kutsume mälestuste kogumises osalema?

Palume oma mälestusi jagada inimestel, kes on sündinud väljaspool Eestit ja tulnud siia elama aastatel 1940-1991.
Ootame appi kõiki hea tahtega inimesi, kel on aega ja valmisolekut abistada vanemaid inimesi mälestuste jäädvustamisel ja meile saatmisel.
Mida täpselt teha, selgitame lähemalt rubriigis "Kuidas osaleda".

Mis kogutud mälestustest saab?

Meie esimene mälestuste kogumise aktsioon kestab 2010. aasta augustist 2011. aasta augustini. Kogutud materjali põhjal koostame mälestusteraamatu, mis ilmub trükis projekti järgmise etapina. 
Lisaks avaldame mälestuste katkendeid käesoleval kodulehel rubriigis "Loe lugu".
Kõik kogutud mälestused säilivad tulevastele põlvedele Eesti Rahva Muuseumis. 

Kes Mäluvaras töötavad?

Mäluvara väikesesse meeskonda kuulub neli inimest:
Mirjam Lepikult - projektijuht
Dina Prant - vene keele toimetaja
Kadri Roos - eesti keele toimetaja
Siim Holvandus - assistent
Projekt tegutseb Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis egiidi all.
Projekti toetavad:
 

 

 
                  Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond
 

 
Toetavad: Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 
Euroopa Liidu Kolmandate Riikide  Kodanike Integreerimise Fond