Palume lahkesti vastata järgmistele küsimustele:

1. Kus Te elasite enne Eestisse elama asumist? Mida mäletate sealsest elust-olust?
2. Millal tulite Eestisse elama?
3. Mis ajendas Teid valima uueks koduks Eestimaad?
4. Mida teadsite Eestist enne siia saabumist?
5. Kas elu Eestis vastas Teie eelnevale ettekujutusele või tuli ette ka üllatusi? Milliseid?
6. Millised olid Teie kõige esimesed muljed Eestis?
7. Kuidas Te oma elu Eestis sisse seadsite - kodu rajasite, tööle või õppima asusite?
8. Millisteks kujunesid esimesed kokkupuuted eestlastega?
9. Kuidas läks Teie edasine elu ja töö Eestis?
10. Kas suhtlete tänaseni oma sõprade ja sugulastega eelmisel kodumaal?

11. Mälestuste jutustaja nimi.
12. Mälestuste jutustaja sünniaasta.
13. Mälestuste jutustaja kodakondsus.
14. Mälestuste jutustaja rahvus.
15. Kas mälestuste jutustaja on nõus, et kasutame tema lugu kodulehel ja raamatus?
16. Kui avaldame loo kodulehel või raamatus, kas soovite märkida selle juurde oma õige nime, varjunime (kui, siis millise) või initsiaalid?
17. Mälestuste jutustaja kontakt: telefon, postiaadress, e-mail.
18. Kas soovite midagi lisada? Olgu see mõni huvitav juhtum, suur armastus või ükskõik milline ere hetk, mis Teie mälus Eestiga seostub ... 

Mõni sõna selgituseks

  • NB! Küsimustik on ainult soovituslik; loomulikult võib igaüks vastata ainult neile küsimustele, millele soovib, ja mõne lihtsalt vahele jätta.
  • Mälestusi võib jäädvustada kas kirjalikult või ka suuliselt (salvestustehnika, see tähendab, diktofoni, kaamera vms abil) - nii kuidas kellelegi mugavam tundub. Paberile kirja pandud mälestusi ootame postiaadressil: Domus Dorpatensis, Raekoja plats 1/ Ülikooli 7, Tartu, 51003. E-kirju mitmesuguste failidega ootame aadressil: maluvara@maluvara.ee
  • Kodakondsuse kohta küsime sellepärast, et projekti rahastamise tingimuste järgi peab projektis kindlasti osalema ka kodakondsuseta isikuid või nende riikide kodanikke, mis Euroopa Liitu ei kuulu. Nii et nende mälestused on eriti teretulnud! 
  • Iga inimese elukogemus on ainukordne ja väärtuslik! Seepärast ärgu keegi arvaku, et tema mälestused pole olulised. Ootame kindlasti kõikide lugusid, olenemata jutustaja rahvusest, päritolumaast, keelest, elukutsest, vanusest ... 
  • Võtame tänuga vastu ka lühemaid lugusid Eestisse saabumisest. Näiteks kui kunagi siia saabunud vanavanemad pole enam elavate kirjas, aga peres mäletatakse tema pajatusi, siis võiksite neidki meiega jagada.
  • Mõistagi võib mälestusi jutustada ja meile saata mitmes keeles: eesti, vene, inglise... Tõlkimise eest kannab hoolt projekti meeskond. 
  • Palume kindlasti anda meile võimalus mälestuste jutustajaga ja/või saatjaga hiljem kontakti võtta. Postiaadressi avaldajatele saadame tänukaardi. Neilt, kelle loo valime avaldamiseks raamatus, küsime selleks luba ja laseme teksti enne trükkimist üle vaadata, et vajaduse korral täpsustusi või parandusi teha. 
  • Küsimused 11-17 (st, isikuandmed) avaldamisele ei kuulu - need on olulised ainult projekti kokkuvõtte tegemiseks. 
Toetavad: Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 
Euroopa Liidu Kolmandate Riikide  Kodanike Integreerimise Fond